Redakčný tím

Šéfredaktorka
PhDr. Monika Nemčeková

Ako novinárka pôsobí od roku 1978. Do redakcie Kirovca (predchodca Slovenskej brány) nastúpila v roku 1982. Problematika regionálnych novín je jej blízka. Dlhé roky vedie Klub firemných a regionálnych médií pri Slovenskom syndikáte novinárov.

Redaktorka
Mgr. Mária Švecová

Pôvodným povolaním fotografka, ktorá sa pridala do redakčného tímu v roku 2019. S problematikou regiónu sa zžila veľmi rýchlo a mapuje jeho aktuálne dianie. V redakčnej práci využíva svoje doterajšie fotografické skúsenosti.

Technická redaktorka
Sabína Hudecová

Na post technickej redaktorky nastúpila v roku 2022. V jej rukách je grafický vizuál novín. Súčasne pôsobí ako grafička vo Vydavateľstve SBPRESS a venuje sa aj grafike iných periodík.

Zavolajte pre viac informácii

Napíšte pre viac informácii