Redakčný tím

Šéfredaktorka
PhDr. Monika Nemčeková

Ako novinárka pôsobí od roku 1978. Do redakcie Kirovca (predchodca Slovenskej brány) nastúpila v roku 1982. Problematika regionálnych novín je jej blízka. Dlhé roky vedie Klub firemných a regionálnych médií pri Slovenskom syndikáte novinárov.

Redaktorka
Mgr. Mária Švecová

Pôvodným povolaním fotografka, ktorá sa pridala do redakčného tímu v roku 2019. S problematikou regiónu sa zžila veľmi rýchlo a mapuje jeho aktuálne dianie. V redakčnej práci využíva svoje doterajšie fotografické skúsenosti.

Technický redaktor
Martin Majer

Na post technického redaktora nastúpil v roku 2019. V jeho rukách je grafický vizuál novín a redakčne pokrýva oblasť športu. Súčasne pôsobí ako grafik vo Vydavateľstve SBPRESS a venuje sa aj grafike iných periodík.

Zavolajte pre viac informácii

Napíšte pre viac informácii