Cenník inzercie a reklamných článkov

Formát novín: A3+, potlačená plocha: 34 x 28,8 cm, plnofarebná tlač

1. Riadková

 • občianska: 0,30€ /slovo
 • podnikateľská: 0,60€ /slovo
 • spomienky a smútočné oznámenia: 0,20€ /slovo + montáž fotografie 2€

2. Plošná

 • celá strana (34×25,8 cm): 300€
 • polovica strany(17×25,8 cm): 180€
 • štvrtina strany (17×12,9 cm): 12 €
 • menšie rozmery (podľa cm2 ): 0,50€/cm2

3. Reklamné články

 • celá strana s fotografiami ( 34×25,8 cm): 170€
 • polovica strany s fotografiami (17 x25,8 cm): 90€
 • štvrtina strany (17x 12,9 cm): 50€

4. Prezentácie obce, podujatia spojené s odberom novín pre obec

Cena sa odvíja od počtu novín po dohode s redakciou.

5. Ceny inzercie pre školy, spoločenské podujatia, stálych inzerentov

 • celá strana (34×25,8 cm): 250€
 • polovica strany (17×25,8 cm): 160€
 • štvrtina strany (17×12,9 cm): 80€
 • menšie rozmery (podľa cm2): 0,40€/cm2

Zadávanie inzercie

Telefonicky: 0905 630 029

Mailom: sbpress@sbpress.sk