Noviny Slovenská brána

  • Regionálny dvojtýždenník, vychádza od roku 1951
  • Regionálne zameranie na okresy Levice, Zlaté Moravce a Novobansko
  • Formát A3+, rozsah 16 strán, plnofarebná tlač

 

Cena: 1,20€
Ročné predplatné: 36€
Ročné predplatné PDF verzia: 15€

Distribúcia poštou a na predajných miestach

Noviny si môžete predplatiť

Telefonicky