História

Od Pohronského kotlára po Slovenskú bránu

Regionálny dvojtýždenník Slovenská brána úzko súvisí so začiatkami výroby v Levickej kotlárni. V tom čase ešte vychádzal pod názvom Pohronský kotlár, ktorého 1. číslo vyšlo tesne pred spustením výroby, 1. marca 1951. Bolo rozmnožené cyklostylom v náklade asi sto kusov. Redakcia novín sídlila priamo v areáli fabriky v Tlmačoch. Po 67 rokoch sa presťahovala do Levíc, kde vydavateľstvo momentálne pôsobí.

Noviny niekoľkokrát zmenili svoj názov. Z Pohronského kotlára a My Kirováci sa v roku 1956 premenovali na Kotlár (od 1. januára 1968 ako súčasť okresných novín Pohronie) a od roku 1971 zasa ako samostatné závodné noviny Kirovec. Posledná zmena názvu sa udiala v októbri 1990 a dodnes nesú názov Slovenská brána. Po prvom redaktorovi Ľubomírovi Bátovskom noviny zostavovali a tvorili Jozef Hlaváč (1955), Ján Ľahký (1956 – 1959), Ján Horniačik (1959 – 1970), Július Záhorský (1971 – 1989), Klára Fusková (1989 – 1990), PhDr. Monika Nemčeková (1990 – 2003) a Mgr. Vanda Prandorfyová (2003-2016). Súčasnou šéfredaktorkou novín je opäť PhDr. Monika Nemčeková.

V redakčnom tíme od roku 2019 pôsobia na poste redaktorov Mária Švecová a Martin Majer. Noviny sú kronikou, ktorá slovom aj obrazom zachytávala pre ďalšie generácie dianie a atmosféru jednotlivých rokov vo fabrike a zmeny nielen na pôde podniku, ale i v okolitých obciach. Kladú si za cieľ pripomínať si historické korene a kultúrne dedičstvo predošlých generácií a mapovať dianie v regióne.

Zavolajte pre viac informácii

Napíšte pre viac informácii