Kontakt

Adresa

Redakcia Slovenská brána
M. Kukučína 44
934 01 Levice

sbpress@sbpress.sk
0905 630 029

Šéfredaktorka

PhDr. Monika Nemčeková

0905 241 329
sbpress@sbpress.sk

Redaktorka

Mgr. Mária Švecová

0905 630 029
slovenskabrana@sbpress.sk

Technický redaktor

Sabína Hudecová

0918 955 947
grafika@sbpress.sk